Metodoloxías Descrición
Debate virtual Coa plataforma virtual e a través do foro a profesora proporá temas a debater polos alumnos a fin de crear un razonamiento crítico a fomentar así a participación de todos
Lecturas A lectura dos textos xuurídicos - normativos, xurisprudenciáis e doctrináis ha de proporcionar una maior capacidade de resolución de conflictos de carácter xurídico
Sesión maxistral As sesións maxistráis tratan de formar ao alumno nos conceptos xurídicos básicos para a maior comprensión da materia
Análise de fontes documentais O recorso ás fontes xurídicas e a lectura dos textos xurídicos - normativos, xurisprudenciáis e doctrináis ha de proporcionar una maior capacidade de resolución de conflictos de carácter xurídico