Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Debate virtual
Lecturas
Sesión maxistral
Descrición

A profesora a través de titorís persoalizadas o longo do curso manterá un contacto indvidual con cada alumno da materia a fin de axudar no aprendizaxe e obter información para una mellor avaliación