Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Coñecer as tendencias globais que están a transformar a cadea de valor da moda A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
- Comprender a importancia de cumplir coa regulación e autorregulación na industria da moda A14
A15
A16
A17
B6
B7
B8
B9
B10
C7
- Coñecer os mecanismos e ferramentas que poden mellorar a trazabilidade e a transparencia nas cadeas de suministro de moda A13
B8
B9
C3
C8
- Coñecer a importancia da experiencia de cliente en moda, os seus antecedentes a as suas consecuencias A8
B7
B8
B9
C3
- Comprender os efectos da transformación dixital da distribución de moda para aproveitar as suas oportunidades A13
B3
C3
C8
Comprender as transformaciones en curso na industria da moda B2
B4
B5
B6
B7
Comprender novas formas de xestión, especialmente na industria da moda A14
A15
A16
A17
B3
B6
B7
B8
B9
C3
C4
C7
C8
Comprender as novas tendencias en automatización e disrupción dixital A8
A13
B6
B7
Comprender novas formas de comercialización e comportamento do consumidor A8
A13
A15
A16
B2
B3
B7
B8
B9
C3
C7
C8