Temas Subtemas
Globalización e complexidade na cadea de valor da moda Definición de cadea de valor da moda
Globalización da producción e consumo de moda
Complexidade: externalización e deslocalización
Sustentabilidade social e medioambiental: consumo responsable e responsabilidade social corporativa (RSC) Conceptos clave
Modelos de negocio sustentables en moda
Consumo responsable
Cumprimento normativo: regulación e autorregulación na industria da moda Definición e orixe do cumprimento normativo
Hard law vs soft law na industria da moda
Alianzas, normas e estándares internacionais
Trazabilidade da cadea de suministro da moda Trazabilidade e transparencia na cadea de suministro
Ferramentas e mecanismos para a trazabilidade para a sustentabilidade
Experiencia de cliente Definición de experiencia de cliente
Repensando a experiencia do cliente de moda: omnicanalidade e nova viaxe de cliente
Transformación dixital das tendas físicas O novo papel da tenda física no paradigma omnicanal
Aplicacións dixitais nas tendas físicas
Economía colaborativa e economía circular Conceptos clave
Aplicacións prácticas de economía colaborativa en moda
Aplicacións prácticas de economía circular en moda
Disrupción dixital, intelixencia artificial e automatización Conceptos clave
Novos retos da transformación dixital para as empresas de moda
Novos paradigmas e grupos de interés
Customización Definición, orixe e evolución
From "just in case" a "just in time": a gran transformación na producción e consumo