Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos do láser e da interacción láser materia Coñecer os procesos de tratamento de materiais con láser Coñecer os procesos de análise de materiais con láser AI1
AI5
BI2
BI3
BI4
BI8
BI13
BI21
CI2
CI4
CI6
CI7
CI8