Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: Irradiacción láser do material e subsecuentes efectos térmicos.
Tratamentos mediante quecemento láser. Métodos instrumentais baseados no láser para análise e caracterización de materiais.
1. Fundamentos do láser 1.1 Mecanismos básicos
1.2 Optica e guiado de haces láseres
1.3 Tipos de láseres
2. Tratamento térmico mediante láser 2.1 Fenómenos de interacción
2.2 Transferencia de calor
2.3 Tipos de tratamentos térmicos
3. Análise mediante láser 3.1 Fundamentos sobre a espectroscopia láser
3.2 Técnicas de espectroscopia láser
3.3 Espectroscopia de plasmas inducidos por láser