Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais B2 B3 B4 B8 B13 C2 C4 C6 C7 C8 Calidade do informe científico do tema proposto 100
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación na 2ª oportunidade son os mesmos que os da 1ª
oportunidade. O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial NON
ten dispensa académica de exención de asistencia para as Prácticas de
laboratorio, aínda que se lle darán facilidades en canto ás datas de
realización previa comunicación. Os criterios e actividades de avaliación para
este alumnado serán os mesmos que para o resto de alumnos.