Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aplicación e integración de técnicas e cálculos no ámbito da arquitectura naval, compartimentado, estática e dinámica do buque estabilidade en estado intacto e despois de avarías. AP1
AP3
AP5
AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP6
BP9
BP13
BP15
CM1
CM2
CM5
CM7
CM8
CM11
CM12
CM13
Regulamentación específica a cumprimentar e interrelación de todos os compoñentes tecnolóxicos navais instalados a bordo e aplicados ao desenvolvemento do proxecto do buque. AP1
AP3
AP5
AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP6
BP9
BP13
BP15
CM1
CM2
CM5
CM7
CM8
CM11
CM12
CM13
Mercados da Construción e Reparación de Buques. AP5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP15
CM1
CM2
Definición e planificación de Estratexia Construtiva. AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP15
CM2