Temas Subtemas
Aplicación e integración de técnicas e cálculos no ámbito da arquitectura naval, compartimentado, estática e dinámica do buque estabilidade en estado intacto e despois de avarías.

Regulamentación específica a cumprimentar e interrelación de todos os compoñentes tecnolóxicos navais instalados a bordo e aplicados ao desenvolvemento do proxecto do buque.

Mercados da Construción e Reparación de Buques
Definición e planificación de Estratexia Construtiva