Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 Seguimento dos proxectos desenvolvidos na materia. 75
Proba oral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 Proba oral dos contidos dos traballos tutelados. 25
 
Observacións avaliación

Para os alumnos con dispensa
académica as probas serán as mesmas que as establecidas para o resto dos
alumnos.