Temas Subtemas
Ecuacións do movemento do buque. - Derivación das ecuacións do movemento. Ecuacións lineais e non lineais.
- Cálculo dos coeficientes das ecuacións do movemento.
Excitacións as que está sometido o buque. - Forzas e momentos xerados polas ondas, ventos e correntes.
- Empurro, resistencia e forzas e momentos dos elementos de control e estabilización.
Resolución das ecuacións de movemento. - Resolución das ecuacións de movemento aplicadas a analise da maniobrabilidade do buque.
- Resolución das ecuacións de movemento aplicadas a analise do comportamento do buque en mares regulares e irregulares.
Marco normativo. - Marco normativo referido a maniobrabilidade e ao comportamento do buque no mar.