Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento que permite reducir o consumo e mellorar a eficiencia enerxética da planta de propulsión do buque, a tavés da análise da planta propulsora e a aplicación de medidas de aforro e uso de enerxía. AP4
BM5
BP1
BP8
CM1
CM5
CM7
CM12
CM13