Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 Traballos sobre distintos aspectos da materia 60
Proba obxectiva A5 B5 B6 B13 Sobre o temario da materia 40
 
Observacións avaliación

A avaliación das obras supervisadas eo estudo de casos ademais da revisión do seu contido implica a defensa oral do mesmo.


Durante o curso realízase unha serie de seminarios, cuxa asistencia é
obrigatoria para a superación da materia. En caso de falla xustificada o
dispensa académica, poderá ser substituída por traballos específicos
sobre o tema abordado nel.


Na segunda oportunidade, pódense presentar os traballos tutelados eo
estudo de casos así como os traballos de substitución dos seminarios.