Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas e dos seus compoñentes. AP8
BM5
BP2
BP14
CM2
CM7
CM12
CM13