Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Psicrometría, Sistemas de Climatización, Sistemas de Refrigeración AP4
BM2
BM3
BM5
CM2
CM3
CM7