Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de resolver problemas matemáticos que poidan aplicarse na enxeñería. Ter aptitude para os coñecementos sobre xeometría e xeometría diferencial. A1
B1
B2
B3
B5
B7
C1
C4
C5
Ter aptitude para os coñecementos sobre cálculo diferencial e integral. A1
B1
B2
B3
B5
B7
C1
C4
C5