Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
A atención personalizada realizarase nas titorías ben a iniciativa do alumnado para aclarar ou resolver as súas dúbidas ou dificultades ou ben a iniciativa do profesor convocando persoalmente ao alumnado cando a ocasión requírao