Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e aplicación á resolución de problemas de enxeñaría. A7
B1
B3
B5
B7
B9
C4
C6