Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: Fundamentos
Enerxía e principio de conservación da enerxía
Entropía
Exergía
Problemas aplicados á enxeñaría
1. Introducción á termodinámica
¿Qué é a termodinámica?
Sistema
Propiedade ou función de punto e función de proceso
Estado
Proceso
Propiedade enerxía interna e propiedade entalpía
Calor específico e capacidade térmica
Fase
Gas ideal
Propiedade temperatura e Ley Cero da Termodinámica
Propiedade densidade
Propiedade presión
2. Conceptos de traballo e calor e Primeiro Principio (Conservación da Enerxía) Enerxía
Transferencia de energía por calor
Transferencia de energía por traballo
Conservación da Enerxía (Primera Ley da Termodinámica) para sistemas
cerrados
3. Propiedades dunha substancia pura Introducción
Procesos de cambio de fase en sustancias puras
Diagramas de propiedades
Táboas de propiedades
Propiedades de sustancias incompresibles
Propiedades de gases ideais
Postulado de estado
Estados de referencia
4. Conservación da enerxía e a Primeira Ley da Termodinámica Introducción
Conservación da masa en volumes de control
Conservación da enerxía en volúmes de control
Exemplos de conservación da masa e energía en estado estacionario
Esemplos de conservación da masa e energía en régimen transitorio
5. Segunda Ley da Termodinámica e introducción ós ciclos termodinámicos Introducción
Baños, depósitos ou focos térmicos
Máquinas térmicas cíclicas: motores térmicos, refrixeradores e bombas de calor
Enunciados de Kelvin-Planck e Clausius para o Segundo Principio (ou
Segunda Ley) da Termodinámica
Eficiencias máximas de máquinas térmicas cíclicas
6. A entropía Desigualdade de Clausius
Definición de entropía
Táboas de entropía
Diagramas de propiedades que implican entropía
Relacións Tds
Variación de entropía de focos térmicos
Variación de entropía de sustancias incompresibles
Variación de entropía de gases ideais
Principio de incremento de entropía
Procesos isoentrópicos
Balance de entropía para sistemas cerrados e volumes de control
Entropía do universo
Volumes de control con unha entrada e unha saída en estado estacionario
Rendimientos isoentrópicos (ou internos) de bombas, compresores, turbinas e toberas