Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Proba mixta
Actividades iniciais
Descrición
A atención será mediante titorías e correo electrónico.

Permítese dispensa académica. Os alumnos que a soliciten deberanse de poñer en contacto co profesor para compensar.