Learning outcomes Study programme competences
Cálculo e deseño de estructuras e construccións industriais A24
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6