Subjects that it is recommended to have taken before
Calculus /730G03001
Computting/730G03004
Linear Algebra/730G03006
Strength of Materials/730G03013
Strength of Materials II/730G03027

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Steel Structures/730G03035
Theory of Structures II/730G03036
Concrete Structures/730G03037
Theory of Vibration/730G03040

Other comments
<p> Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":           </p><p>Débese de facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.</p>