Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer como organizar e xestionar proxectos A18
B2
B3
B4
B5
B7
C3
C4
C5
Poder establecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos A18
B2
B3
B4
B5
B7
C3
C4
C5