Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as estruturas e propiedades dos materiais A25
B2
B3
B4
B5
B6
B9
C1
C4
C5
C6
Seleccionar de maneira adecuada materiais para unha aplicación industrial A25
B2
B3
B4
B5
B6
B9
C1
C4
C5
C6