Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolvemento de capacidades técnicas e de deseño. B5
B9
Desenvolvemento de "soft skills": traballo en grupo, comunicación. B5
B9
Preparación para o desenvolvemento profesional no ámbito da enxeñería. B7
Experiencia coa resolución de problemas profesionais reais. B7
B9
Desenvolvemento da compresión da perspectiva industrial, incluíndo aspectos de regulamentos, legais e económicos. B7
Coñecemento das tecnoloxías industriais. B7
Someterse a avaliacións sobre os resultados dos seus proxectos. B5
B7
B9