Temas Subtemas
Conceptos de deseño e cálculo en proxectos II. Conceptos de deseño e cálculo en proxectos II.
Conceptos de xestión de proxectos. Conceptos de xestión de proxectos.
Coñecementos do proceso de desenvolvemento de produtos. Coñecementos do proceso de desenvolvemento de produtos.
Capacidade de traballo en equipo. Capacidade de traballo en equipo.
Comunicación gráfica, oral e escrita. Comunicación gráfica, oral e escrita.