Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos de automatismos e métodos de control A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
C1
C2
C4
C5
C6