Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o diseño estrutural tanto de buques como de todo tipo de unidades a operar no medio mariño. Aplicar Regulamentos de Sociedades de Clasificación. A22
C2
C3
C6
C7