Temas Subtemas
1.- A Estrutura do Buque

1.1.- Aspectos Básicos do Deseño Estrutural
1.1.1.- Espiral do Deseño Estrutural
1.1.2.- Cálculo Directo fronte a Métodos Empíricos
1.1.3.- Por que as Estruturas Mariñas son Complexas?
1.1.4.- Definicións
1.1.5.- Metodoloxía Xeral do Deseño Estrutural
1.2.- Parámetros de Deseño
1.2.1.- Tipos de cargas
1.2.2.- Modos de Fallo
1.2.3.- Tipos de Análises de Resposta
1.2.4.- Xerarquía de Tensións
1.2.5.- Cálculo Probabilístico de Estruturas
1.2.6.- Descrición Estrutural de Distintos Tipos de Buques
1.3.- Resistencia Longitudinal: Resposta da Viga %ou2013 Buque
1.3.1.- Aplicación da teoría do buque viga
1.3.2.- Características Principais das Curvas de MM.FF: e FF.CC.
1.3.3.- Cargas en Augas Tranquilas e en Ondas
1.3.4.- Tensións de Flexión no Buque-Viga
1.3.5.- Resistencia e Rixidez
1.3.6.- Cálculo do Módulo da Sección Mestra
1.3.7.- Materiais con diferente módulo de elasticidade
1.3.8.- Módulo Mínimo para Evitar o Fallo por Fatiga da Viga-Buque
1.3.9.- Tensións Tangenciales Debidas a Forzas Cortantes
1.4.- Tensións Tangenciales debidas a Forzas Cortantes
1.5.- Cálculo da vida de fatiga das Estruturas Mariñas
1.5.1.- Métodos determinísticos e probabilísticos
1.5.2.- Métodos baseados na distribución a longo prazo e a hipótese de Palgrem-Miner
1.5.3.- Curvas S-N do DoE para análise de fatiga e clasificación das unións soldadas
1.5.4.- Requirimento de módulo da cuaderna mestra para evitar o fallo por fatiga da viga - buque


2.- Regras das Sociedades de Clasificación

2.1.- Concepto de Clasificación e Estrutura das Regras
2.2.- Resistencia Longitudinal segundo as Sociedades de Clasificación
2.2.1.- Envolvente M.F. vertical inducido polas ondas. Arrufo e quebranto
2.2.2.- Módulo resistente mínimo. Módulo resistente baseado en máxima tensión normal. Momento de inercia mínimo
2.2.3.- Envolvente da F.C. vertical inducida polas ondas. Máxima tensión tangencial
2.2.4.- Modificación de F.C. en augas tranquilas en buques con carga en adegas alternas
2.2.5.- Tratamento de brazolas de escotillas continuas. Efectividade do material longitudinal entre ocos de escotillas

2.3.- Elementos do fondo e dobre fondo
2.3.1.- Cálculo dos ferros do fondo, consideracións de presión e de estabilidade do panel
2.3.2.- Cálculo de ferros do dobre fondo, consideracións de presión, carga local e erosión pola carga
2.3.3.- Longitudinales de fondo e dobre fondo
2.3.4.- Varengas e Vagras. Limitacións xerais. Escantillones mínimos. Cálculo directo
2.4.- Elementos do forro
2.4.1.- Escantillonado por carga local. Consideracións de presión exterior e eventual presión interior
2.4.2.- Comprobación do espesor por forza cortante
2.4.3.- Cuadernas de adega e de tanques. Cuadernas de entrepuentes. Reforzado na zona de proa
2.4.4.- Bulárcamas. Función principal, escantillonado
2.5.- Cubertas
2.5.1.- Funcións a desempeñar. Tipos de cargas
2.5.2.- Escantillones das cubertas resistentes
2.5.3.- Cubertas de carga
2.5.4.- Baos e Longitudinales
2.5.5.- Esloras, Baos fortes e Puntais
2.6.- Mamparos Estancos
2.6.1.- Misións principais
2.6.2.- Distinción entre mamparos estancos e de tanques. Escantillonado de ferros
2.6.3.- Escantillonado de reforzo primarios e secundarios
2.6.4.- Mamparos corrugados
2.6.5.- O fenómeno de sloshing
2.7.- As Common Structural Rules (CSR)3.- Deseño da Cuaderna Mestra (Práctica)
no se plantean