Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización de maneira individual dunha Cuaderna Mestra
Solución de problemas Os propios que se expoñen na docencia
Proba mixta Exame da materia
Sesión maxistral Explicación do contido do programa