Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As prácticas estarán titorizadas por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.