Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Adquirir o coñecemento teórico e práctico do funcionamento e da aplicación dos distintos elementos hidráulicos e neumáticos no sector naval. A35
B2
B3
B4
B6
C1
C2
C4
C6
2. Cálculo, dimensionamento e selección dos elementos hidráulicos e pneumáticos A35
B2
B3
B4
B6
C1
C2
C4
C6
3. Desenvolvemento e interpretación analítica de esquemas e planos. A35
B2
B3
B4
B6
C1
C2
C4
C6
4. Coñecer as aplicacións prácticas ao sector naval. A35
B2
B3
B4
B6
C1
C2
C4
C6