Temas Subtemas
UNIDADE DIDÁCTICA I: FUNDAMENTOS, ESTRUCTURA E REPRESENTACIÓN. 1º FUNDAMENTOS E ESTRUCTURA.

2º REPRESENTACIÓN DOS COMPONENTES E SISTEMAS.


UNIDADE DIDÁCTICA II: TECNOLOXÍA HIDRÁULICA E PNEUMATICA DE POTENCIA

3º VÁLVULAS DIRECCIONAIS.

4º VÁLVULAS ANTIRRETORNO.

5º VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN.

6º VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL.

7º , COMPRESORES, BOMBAS E MOTORES HIDROSTÁTICOS.


8º ACTUADORES LINEAIS E ROTATIVOS.

9º ACUMULADORES HIDRÁULICOS.
UNIDADE DIDÁCTICA III: APLICACIÓNS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS DE POTENCIA AO SECTOR NAVAL. 10º FUNDAMENTOS DA TÉCNICA DE MANDO.

11º ESTRUTURA E ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS OLEO-HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS APLICADOS A ARTEFACTOS MARIÑOS OU BUQUES E Á CONSTRUCCIÓN NAVAL.
Nota: As tres unidades didácticas coas súas subtemas desenvolven os contidos establecidos na Memoria de Verificación