Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Programa da materia.
Solución de problemas
Formulación e solución de problemas de sistemas oleohidráulicos e pneumáticos.
Prácticas de laboratorio SECCIÓN I: SISTEMAS HIDRÁULICOS DE POTENCIA.
Denominación da práctica.
1. Funcionamento do grupo hidráulico. Xeración de caudal e presión.
2. Funcionamento da válvula de illamento ou corte.
3. Funcionamento da válvula limitadora de presión (válvula de seguridade).
4. Funcionamento da válvula estrangulamento.
5. Perdas de carga en canalizacións hidráulicas.
6. Funcionamento das válvulas direccionais.
7. Control dun cilindro de simple efecto.
8. Control dun cilindro de dobre efecto.
9. Regulación de velocidade dun cilindro con carga constante.
10. Regulación de velocidade dun cilindro con carga variable.
11. Circuíto con regulación de velocidade e de forza.
12. Seguridade e bloqueo dun cilindro.
13. Circuíto de dobre velocidade de traballo.
14. Circuíto hidráulico para actuadores rotativos.
15. Circuíto de protección contra sobrepresións.
16. Circuíto de freado dun motor.
17. Circuíto de non baleirado.
18. Circuítos con acumuladores hidráulicos.

SECCIÓN II: SISTEMAS ELECTRO-PNEUMÁTICOS.
Denominación da práctica.
1. Mando directo e indirecto.
2. Circuítos de mando con funcións lóxicas.
3. Mando e control de posición electropneumático.
4. Sistemas eléctricos de almacenamento de información.
5. Mando e control electropneumático con temporización.
6. Circuítos electropneumáticos con presostatos.
9. Mando e control de secuencias electropneumáticas cun ou varios actuadores.
Traballos tutelados Sobre os contidos e parte práctica da materia.
Proba mixta Fundamentada nos contidos e na parte práctica da materia.