Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Serán clases participativas tanto de traballo individual como en grupo. Ademais das titorías presenciais empregaranse as TIC ´ s: correo, chat, videoconferencia e plataformas web de traballo en grupo.