Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Corrección de exames e axuda na solución de problemas e dudas que se lle plantexen ó estudantado