Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar os sistemas de procura e recuperación da información científica en ciencias da saúde. A10
B1
B2
B3
B4
B9
B11
B17
B19
B21
C2
C3
C6
C7
C8
Describir a estrutura, localización e finalidade das guías de práctica clínica B1
B2
B3
B4
B8
B9
B13
B17
B21
C2
C6
C7
C8
C10
C11
Identificar as Tecnoloxías da Información e Comunicación aplicadas a Ciencias da Saúde A10
B1
B19
C3
Describir los sistemas de información clínica A10
B1
B2
B3
B4
B8
B9
B11
B13
B19
B21
C3
C6
C7
C8
C10
C11