Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Seminario
Descrición
Refírese ao traballo presencial do alumno e o profesor implicando a súa participación.
A programación realizarase adecuándoa a cada actividade.