Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Xestión dos servizos da Enfermaría Código 750G01021
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Rodeño Abelleira, Angeles
Correo electrónico
angeles.rodeno@udc.es
Profesorado
Fernández Basanta, Sara
Rodeño Abelleira, Angeles
Rodriguez Maseda, Emma
Correo electrónico
sara.fbasanta@udc.es
angeles.rodeno@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral O proposito xeral da materia é capacitar ao alumno para traballar dentro dunha organización ou sistema tendo en conta o medio socioeconómico en que ésta se desenvolve, así como por ao seu alcance os métodos e as técnicas utilizados polas ciencias administrativas para integrar os coñocementos adquiridos noutras disciplinas coa finalidade de prestar un servizo de calidade a un custo adecuado e incrementar o desenvolvemento persoal, profesional e o da institución ou sistema
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non existen modificacións nos contidos da materia. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Sesión Maxistral. Análisis de fontes documentáis. Prueba Obxetiva Traballo Tutelado. *Metodoloxías docentes que se modifican En caso de confinamento as horas de traballo da metodoloxía de simulación serán incorporadas ao traballo tutelado que se ampliará para abordar as competencias asignadas a metodoloxía de simulación. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Sesións en TEAMS Semanal, no horario establecido previamente a suspensión da docencia. Titorías por email ou videoconferencia a demanda do/a estudante 4. Modificacións na avaliación Proba obxectiva 50% (5 puntos) Proba tipo test de resposta única que avaliará os contidos da parte impartida pola profesora María Ángeles Rodeño Abelleira. Traballo tutelado 40% (4 puntos) Elaboración dun traballo colaborativo e posterior defensa teórica e metodolóxica, en sesións programadas coas profesoras Emma Rodríguez Maseda e Sara Fernández Basanta. Análisis de fontes documentáis 10% (1 punto). Observacións *Observacións de avaliación: Non existen cambios nas observacións da avaliación. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non existen cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías