Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Identificará o proceso evolutivo do pensamento administrativo e a súa aplicación ós servizos actuales de saúde e de enfermaría, describindo as diferentes correntes do proceso e a súa aportación á xestión dos servizos de saúde e de enfermaría. A53
B1
B8
C1
C4
Describirá as características dos sistemas sanitarios existentes, explicando e analizando o sistema sanitario español e galego e o papel da enfermeira dentro dos mesmos A53
B1
B3
B8
B11
C1
C4
C10
Describirá as etapas do proceso de xestión e a súa aplicación ós servizos de saúde e de enfermaría, analizando o enfoque de planificación por necesidades e identificando os indicadores máis útiles para a planificación. A53
A54
B1
B3
B8
B11
B12
C1
C4
C10
Describirá e identificará as características dos diferentes tipos de organizacións e estructuras organizativas dos servizos de saúde y de enfermaría. A53
A54
B1
B8
B11
B12
C1
C4
C11
Identificará e describirá os elementos máis destacados na xestión de enfermaría nunha organización, explicando o papel dos departamentos de enfermaría nos procesos de xestión de coidados A53
A54
B1
B2
B3
B8
B11
B12
B13
C1
C4
Describirá e analizará as diferentes teorías sobre liderazgo e a súa aplicación ós servizos e ós coidados enfermeiros. A53
A54
B1
B3
B5
B7
B8
B11
B13
C1
C4
C12
Describirá e analizará os principios, elementos e métodos de garantía de calidade asistencial. Explicará a importancia de: indicadores, criterios e estándares na avaliación da calidade. A53
A54
A55
B1
B2
B3
B5
B7
B8
B12
B13
B18
B21
B22
C1
C4
C11