Bibliografía básica

A bibliografía básica para esta materia está relacionada coas materias que se recomendan ter cursadas e as que se debe cursar simultaneamente (ver apartado 9: recomendacións). 

Bibliografía complementaria

Bibliografía que os docentes recomenden ou indiquen a través do moodle