Metodoloxías
Prácticas clínicas
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada vai dirixida principalmente a tutorizar aos alumnos, guiandolos a través da aprendizaxe. Isto permite facer un seguimento do proceso de maduración das competencias.