Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias Clínicas VI Código 750G01030
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Piñón Díaz, María Josefa
Correo electrónico
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Profesorado
Martínez Cagiao, Ana María
Piñón Díaz, María Josefa
Correo electrónico
ana.mcagiao@udc.es
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Integrar os coñecementos, habilidades e actitudes da enfermaría para dar atención á muller durante o seu ciclo reprodutivo en diferentes situacións de saúde, baseados en principios e valores profesionais, competencias de comunicación, asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non hai cambios agás os debidos á obriga de manter a distancia social e adaptación de grupo de traballo. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Non hai cambios ao ser traballo práctico *Metodoloxías docentes que se modifican Non hai cambios ao ser traballo práctico 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado As tutorías serán on-line, usando a plataforma Teams. 4. Modificacións na avaliación O traballo autónomo do alumnado será entregado nas tarefas de Moodle en tempo e forma. A presentación presencial da tarefa e traballo autónomo será notificada ao alumnado en tempo e forma e sempre presentado de manera virtual e personalizada baixo plataforma Moodle e Teams. *Observacións de avaliación: A revisión do traballo autónomo do alumnado será on-line e usando Teams. Os encontros presenciais estarán supeditados ás obrigas que dicten as autoridades sanitarias e académicas. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non hai cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías