Temas Subtemas
Colaboración co equipo asistencial sanitario
Comunicación afectiva coas mulleres atendidas de acordo co seu grao de competencia.
Aplicación do proceso de atención de enfermaría á muller gestante, parturienta e puérpera.
Realización de rexistros de acordo ás normas éticas, deontolóxicas e legais.
Participación na xestión e organización dos servizos de enfermaría.
Realización dos coidados de enfermaría baseándose nos principios dunha práctica reflexiva.
-