Bibliografía básica

Esta materia é de movilización de competencias fináis, polo que inclue toda a bibliografía básica da titulación.

Bibliografía complementaria