Temas Subtemas
Unidade Didactica VI: Atención de enfermaría as persoas con trastornos da función Endocrina Metabolica. - Coidados as persoas con alteracions ou trastornos da función Endocrina Metabólica: aspectos e tendencias.
Unidade didáctica VII: Atención de enfermaría as persoas con trastornos da función Dixestiva. - Coidados as persoas con alteracions ou trastornos da función Dixestiva: aspectos e tendencias.
Unidade didáctica VIII: Atención de enfermaría as persoas con trastornos da función muscular e esquelética. - Coidados as persoas con alteracions ou trastornos da función muscular e esquelética: aspectos e tendencias.
Unidade didáctica IX: Atencion de Enfermaria as persoas con Queimaduras. - Coidados as persoas con Queimaduras.
Unidade didáctica X: Atención de enfermaria a persoas con enfermidade avanzada e terminal. - Coidados Paliativos as persoas en situación de enfermidade avanzada e terminal: aspectos e tendencias