Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención persoalizada realizarase a cada grupo que realizan o traballo tutelado, os estudos de casos, eo aprendizaxe colaborativo para facer un seguimento mais proximo do traballo que estan desenrolando.
Realizarase ben de maneira presencial ou a través das ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual da UDC a canle principal de comunicación.