Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir as funcións dos distintos órganos, aparatos e sistemas do organismo san. A1
A2
A11
B1
B8
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
Explicar os mecanismos de integración e interrelación entre os diferentes órganos e sistemas. A1
A2
A11
B1
B8
B12
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
Identificar as alteracións das diferentes funcións e as causas que as producen. A1
A2
A11
B1
B8
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12