Temas Subtemas
Tema 1: Introducción ó estudo da anatomía humana Modelos anatómicos
Técnicas de estudio anatomía
Visión global do corpo humano
Tema 2: Embrioloxía humana e desenrolo fetal Organoxénese
Riscos no desenrolo embrionario e fetal
Consello xenético
Tema 3: Estudo anatómico do sistema músculo esquelético da cabeza, colo, tórax, abdome tronco, extremidades superior e inferior Aparato locomotor
Movemento do corpo humano
Tema 4: Estudo anatómico do sistema cardiovascular Corazón
Grandes vasos
Sistema arterial
Sistema venoso
Sistema linfático
Tema 5: Estudo anatómico do sistema dixestivo Boca
Esófago
Estómago
Intestino
Recto
Fígado e vías biliares
Tema 6: Estudo anatómica do sistema xenito - urinario Ril
Vías urinarias
Próstata
Útero
Trompas de Falopio
Ovario
Vulva - vaxina
Tema 7: Estudo anatómico do sistema endócrino Hipotálamo
Hipófise
Tiroides
Paratiroides
Páncreas
Tema 8: Estudo anatómico do sistema nervioso central e periférico Pares craneais
Pares espinais
Encéfalo
Cerebelo
Médula espinal
Tema 9: Estudo anatómico do sistema respiratorio Pumón
Vías respiratorias
Tema 10: Estesioloxía humana: órganos dos sentidos Vista
Olfato
Oido
Tacto
Gusto
Tema 11: Estudo anatómico da pel e os seus anexos Estrutura epiderme, derme e hiopoderme