Metodoloxías
Proba de resposta múltiple
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
As distintas metodoloxías requiren un seguimento e apoio continuado a través das titorias e as sesión de seguimento da elaboración dos traballos.